Demolácia a Paličské práce

Spoločnosť FRADEX s.r.o. v rámci svojho portfólia poskytuje zákazníkom aj demolačné a búracie práce vrátane odvozu a likvidácie všetkého vzniknutého odpadu. Zároveň zabezpečujeme paličské práce, rezanie, strihanie kovových konštrukcií a zariadení vrátane výškových prác s poskytnutím odborne vyškoleného personálu.

Na všetky činnosti spojené s búraním a demoláciou používame moderné technológie, ktoré pri maximálnom výkone zabezpečia čo najrýchlejšie a odborné vykonanie požadovaných prác.