Druhotné suroviny

Základnou činnosťou spoločnosti FRADEX s.r.o. je zber, triedenie a spracovanie všetkých kovových a papierových odpadov od fyzických a právnických osôb.

Flexibilitou a odbornosťou našich služieb poskytovaných v rámci nakladania s kovovým a papierovým odpadom sme dosiahli stabilné postavenie na tuzemskom ale aj európskom trhu. Upravený kovový a papierový odpad sa ďalej využíva ako vstupná surovina, čím sa podstatne znižuje spotreba primárnych vstupných surovín, čo následne šetrí životné prostredie.