Prenájom kontajnerov

Súčasťou portfólia spoločnosti FRADEX s.r.o. je aj prenájom veľkokapacitných a lisovacích kontajnerov v rámci Slovenskej republiky.

Okrem samotného prenájmu kontajnerov poskytujeme aj ich dovoz, nakládku, odvoz, odbornú manipuláciu ako i odborné poradenstvo v rámci nakladania s jednotlivými druhmi kovových i nekovových odpadov. Naši zákazníci sa tak môžu spoľahnúť, že odpad, ktorý vznikol pri čistení alebo likvidácii objektov, hál ale i rodinných domov a záhrad, bude ekologicky a odborne zlikvidovaný.  Všetky poskytované služby sa snažíme maximálne prispôsobiť požiadavkám zákazníka.