Naše služby

Na základe našich nadobudnutých skúseností sa z nás stala nadnárodná spoločnosť v oblasti obchodovania a spracovania druhotných surovín. Vzájomná spolupráca s našimi odberateľmi vytvára priaznivé podmienky na obchodovanie s recyklovateľnými surovinami.

Zabezpečujeme komplexné služby týkajúce sa spracovania druhotných surovín.