Technológia

FRADEX recycling s.r.o. kladie veľký dôraz na moderné strojové vybavenie, vďaka čomu môže poskytovať našim zákazníkom špičkové služby na profesionálnej úrovni. Disponujeme moderným strojovým vybavením na spracovanie druhotných surovín - hydraulické lisy, separátor, hydraulické nakladače, mobilné nožnice atď.. Takisto disponujeme certifikovanými váhami rôznych druhov. Samozrejmosťou sú spevnené, betónové skladovacie plochy a haly pre bezpečnú manipuláciu a skladovanie druhotných surovín.

Prevoz druhotných surovín či už od našich dodávateľov, alebo k našim odberateľom zabezpečujeme prostredníctvom nášho vlastného flexibilného vozového parku. Vozidlá sú vybavené hydraulickými zariadeniami, slúžiacimi na manipuláciu s druhotnými surovinami, aby boli schopné zabezpečiť nakladanie kdekoľvek mimo dosahu a dostupnosti externých nakladacích zariadení.

Značky ktoré používame: