Separácia a chemická analýza kovových odpadov

Za účelom skvalitnenia dodávok materiálov našim odberateľom sme zaviedli pravidelnú separáciu a chemickú analýzu odpadov, čo garantuje kvalitu a homogénnosť našich dodávok.
Na určovanie zloženia jednotlivých zmiešaných kovov spoločnosť využíva rôzne spôsoby - separátor, magnety, spektrometer a iné meracie zariadenia a techniky využívané v tomto segmente.

Otvoriť galériu

Ďalšie služby