Spracovanie káblov

Recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad.

Spôsob spracovania odpadových káblov je vykonávaný mechanickým mletím a granuláciou. Kovy a ostatné zložky sa separujú na báze fluidnej separácie. Táto technológia neohrozuje ovzdušie, vodné zdroje ani pôdu a nevytvára tak environmentálnu záťaž prostredia v ktorom pracuje. Podiel recyklovaných zložiek sa pohybuje na hranici 95 %.

Otvoriť galériu

Ďalšie služby