Profil spoločnosti

Spoločnosť FRADEX recycling s.r.o. sa od svojho vzniku zameriava na recykláciu. Zaoberá sa obchodovaním, zberom, spracovaním a zhodnotením druhotných surovín. Spolupracujeme s významnými spoločnosťami v celej Európe. Neustále sa zdokonaľujeme v poskytovaní služieb našim obchodným partnerom v oblasti spracovania druhotných surovín, čo z nás robí jednu z popredných firiem na Slovensku.